Emmanuel

Emmanuel is 26 jaar, zijn moeder werkte al lang voor het weeshuis, zij is vorig jaar overleden. Emmanuel heeft haar werk met succes overgenomen. En niet alleen zijn moeders werk, ook de zorg voor zijn opa en oma en zijn zus. Emmanuel heeft goed nagedacht over wat hij met zijn leven wil en hoe hij dat kan gaan bereiken. Hij wil graag onderwijzer worden, daarvoor moet hij 3 jaar naar school. Hij kan een beurs bij de overheid aanvragen, dat zal een deel van zijn opleiding bekostigen. Verder wil hij kippen gaan houden om ervoor te zorgen dat zijn grootouders en zus onderhouden worden als hij naar school is. In het derde jaar van de opleiding kan hij al gaan werken en zelf ook weer wat verdienen.

Emmanuel heeft een stevig plan voor ogen en dat heeft hij met verve aan ons verteld, op al onze vragen had hij een antwoord. School Support & Beyond wil Emmanuel dan ook gaan steunen bij het bereiken van zijn doelen in het leven. Daarvoor zullen wij het deel van zijn opleiding betalen waartoe de beurs niet toereikend is. We zullen u op deze website regelmatig op de hoogte houden van zijn voortgang.