Het jaar 2013, het oprichtingsjaar van School Support and Beyond, is met name gericht op het opzetten van een gedegen stichting, die in staat is om zijn goede doelen doelstellingen te realiseren. Hierbij valt te denken aan het definiëren van doelstellingen en aanpak, het inschrijven bij de kamer van koophandel, het opzetten van een website en andere communicatietools, het zoeken naar partners en het definiëren van de eerste sponsoractiviteiten.

Via deze weg houden wij u graag op de hoogte over onze activiteiten.

12 januari 2014: Nieuwjaars- en Oprichtingsborrel. Tijdens deze borrel in de Heilig Hart Kerk, Oudwijk 23 te Utrecht, is onder ruime belangstelling de stichting feestlijk geopend. Met name de presentaties van de voorzitter en penningmeester gaven een goed beeld van de doelstellingen en aanstaande activiteiten van de stichting.

25 januari tot en met 1 februari 2014: Navigate North. SS&B heeft tijdens deze sponsorrally het goede doel met het aangename kunnen combineren. Gerard en Marcel hebben op eigen kosten aan deze activiteit deel genomen en ruim € 38.000 voor het goede doel 'Kantine voor Zambia' opgehaald. Goed gedaan mannen! 

19 juni 2014: Pokeravond. SS&B organiseert een pokeravond, waarbij gezelligheid belangrijk is dan winnen. Voor € 80,00 per stoel ben je erbij. Hapjes en drankjes zijn bij de prijs inbegrepen. Naast je inzet voor het goede doel zul je leren pokeren en wellicht kennis maken met mensen die ook graag het goede doel met het aangename combineren.

Voorjaar 2015: Publicatieborrel. Jaarlijks organiseren wij een informele bijeenkomst waarin wij u willen informeren over de goede doelen, de uitgaven, de voortgang, etc. De publicatieborrel is een van de communicatiekanalen die wij gebruiken om het verleden te verantwoorden en te informeren over de toekomst. De datum, het tijdstip en de locatie worden voor 1 januari 2015 hier bekend gemaakt. Iedereen is welkom