Kort na ieder gesloten boekjaar publiceren wij hier de jaarstukken. Openheid en transparantie, met name wat met de financiele middelen gebeurd, vinden wij belangrijk. Omdat de stichting in de tweede helft van 2013 is opgericht zijn de jaarverslagen van 2013 en 2014 samengevoegd.

Indien u naast de financiele verantwoording en andere informatie op deze website graag additionele uitleg wilt over wat wij doen en wat wij hoe ondersteunen neemt u dan contact met ons op. Wij vinden het leuk om u te informeren.

Financieel Jaarverslag 2013 en 2014